Het Huisje in de Tuin

Stichting Phusis uit Assen is een woon- en werkcombinatie die zich sinds 2001 inzet voor de restgroep van de samenleving. Met de restgroep bedoelen we mensen die Phusis om hulp vragen met de volgende kenmerken: ze zijn zwak of laagbegaafd, hebben een beperkt sociaal aanpassingsvermogen en kampen met bijkomende problematiek (leerproblemen, verslaving, schulden etc.). Ze zijn vaak blootgesteld aan negatieve levensfactoren en zijn beïnvloedbaar en kwetsbaar.

In Friesland en Drenthe wonen ca. 170 mensen bij Phusis; dit zijn woonplekken in een beschermde setting en zelfstandig met begeleiding. Vanuit dochteronderneming “De Grietmanswijk BV” biedt Phusis op dit moment 14 werkomgevingen aan, waar mensen die bij Phusis wonen en cliënten van andere zorg- en welzijnsorganisaties zich verder kunnen ontwikkelen vanuit het principe werken is meedoen. “Het Huisje in de Tuin” in de Gouverneurstuin van Assen is één van deze werklocaties.

Tijdens het Preuvenement verkopen wij verschillende hapjes en drankjes waaronder onze vegan taart en een hapje met het vlees van Zorg en Natuur.

www.hethuisjeindetuin.nl

www.stichtingphusis.nl 

ook lekker